· Època de recol·lecció tradicional en les nostres finques ·