icon30x25-SA-TAFONA-solo Antiga Tafona de Cas Menescal

Aquesta tafona, situada al carrer Horitzó nº 9 de la localitat de Caimari, és un exemple de l’evolució des de l’antiga premsa de biga, en la qual la força animal era utilitzada per a la mòlta de l’oliva, fins a l’actual tafona de premses hidràuliques.

En la planta baixa es troba la tafona pròpiament dita, formada pel molí de de pedra per moldre el fruit, dues premses hidràuliques, una batedora, una caldera per escalfar l’aigua i una centrifugadora per depurar l’oli.

En el pis superior es conserven els graners amb petits dipòsits per emmagatzemar els diferents tipus d’olives, a l’espera de ser convertides en oli. Actualment, la seva activitat ja és un record, en favor de la nova tafona, que compta amb una moderna maquinària i instal·lacions.

L’antiga tafona és avui un símbol de la tradició olivar del poble de Caimari. Durant la Fira de l’Oliva, el tercer dissabte i diumenge de novembre, és possible visitar l’antiga tafona museu en funcionament, i conèixer el mètode tradicional de l’elaboració de l’oli.